Inschrijven

Vul het onderstaande formulier in zodat we reeds alle informatie over je kind hebben. Zo kunnen we jou en je kind uitnodigen voor een bezoek binnen de school om je inschrijving af te ronden.

De inschrijvingen voor leerlingen van de kleuterschool gebeuren door de secretaresse. Voor de lagere school gebeuren de inschrijvingen door de zorgcoördinator, de directie en de secretaresse na een intakegesprek met de ouders. 

Voor algemene vragen kun je alvast naar onze Veelgestelde Vragen-pagina kijken, zodat we je zo snel mogelijk antwoorden kunnen geven op je vragen over de inschrijving van je kind op onze school.

Gegevens nieuwe leerling
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Europa/Brussel
Vereist
Adres
School
Europa/Brussel
Gegevens ouder 1
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Adres
Gegevens ouder 2
Adres
In geval van Nood
Financieel

Een abonnement (€50/jaar) voor een heel schooljaar wordt éénmalig gefactureerd en de losse beurten (€0.40/keer) per maand.  Leerlingen die later in het jaar instappen kunnen een abonnement aan gereduceerd tarief kopen, per verstreken maand wordt er €5 van €50 in mindering gebracht. 

Activiteiten zoals uitstapjes, zwemmen, voor-en naschoolse opvang worden maandelijks gefactureerd. U heeft de mogelijkheid om via domiciliëring uw facturen te betalen, via deze weg vermijdt u aanmaningen en aanmaningskosten. De domiciliëring wordt 14 dagen na factuurdatum afgeschreven van uw rekening, bij onduidelijkheden over uw factuur, heeft u dus nog tijd om zich te bevragen.

Enkel van toepassing voor inwoners van Nederland onder bepaalde voorwaarden.

Leefsituatie
Indien er geen contact mag zijn met één van de ouders, gelieve een kopie van het vonnis te bezorgen aan de school.

 

Broers en zussen
Europa/Brussel
Europa/Brussel
Europa/Brussel
Europa/Brussel
Europa/Brussel
Vorige school
Adres

Zo kan er een overdracht gebeuren van de schoolgegevens van de schoolloopbaan van uw kind.

Achtergrondinformatie
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Verwerking persoonsgegevens en beeIdmateriaal

Vanwege de wetten over privacy en veiligheid van informatie, willen we u vragen om speciale toestemming te geven voor bepaalde manieren waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Dit heeft te maken met dingen die we doen die niet direct met onze verplichtingen te maken hebben. Maak uw keuze voor specifieke manieren waarop we uw gegevens verwerken.

Mogen deze beelden verspreid worden via..

Verder zullen er van activiteiten "niet-gerichte" beelden worden gemaakt. Bij een "niet-gericht" beeld gaat het eerder om beeldmateriaal dat een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daaruit één of enkele personen eruit te lichten. 

Een groepsfoto van de klas tijdens een boswandeling of sportactiviteit is hier een voorbeeld van. Deze beelden kunnen tevens worden gepubliceerd op de schoolwebsite, het intern schoolplatform of de sociale media pagina van de school/ klas om ouders en leerlingen sfeerbeelden en informatie te geven over activiteiten. 

Ondergetekende bevestigt de keuze voor deze gegevensverwerkingen in het kader van de vermelde doelen. Indien de onderwijsinstelling andere doelstellingen wil beogen, dan zal daarvoor afzonderlijk de toestemming gevraagd worden. 

Uw ingevulde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het inschrijvingsproces bij onze school. We garanderen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet worden gedeeld zonder uw toestemming. Voor meer informatie kan u onze privacy policy nalezen of kan u ook altijd contact met ons opnemen.

Schoolreglement

Om toe te treden tot onze school moet u zich akkoord verklaren met het schoolreglement en opvoedingsproject, dit legt de basisregels vast over zaken zoals gedrag, kleding maar ook dingen als schooluren, evaluaties en andere belangrijke praktische zaken.

Lees hier het volledige schoolreglement en opvoedingsproject

Addendum
Europa/Brussel
Europa/Brussel