Praktische info

Hier vind je alle praktische informatie over onze school. Van schooluren tot afwezigheden en ziekte, we hebben alles voor je op een rijtje gezet. Mocht je nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren. 

Tijd om te leren en te spelen

Voormiddag: van 08u35 tot 12u20
Namiddag: van 13u20 tot 15u00
Woensdag: van 08u35 tot 12u10 

Alle kinderen zijn welkom vanaf 08.20u.  Op dat moment is er toezicht op onze twee speelplaatsen.  Om 08.35u verwachten we alle kinderen op de speelplaats en gaan we na het belsignaal stipt van start.

Kinderen die vóór 08u20 op school arriveren, dienen gebruik te maken van onze voorschoolse opvang.  Deze afspraak geldt ook na school.  Kinderen die om 15.15u nog op de speelplaats aanwezig zijn, dienen gebruik te maken van onze naschoolse opvang.  

Buitenschoolse avonturen op school

Is het voor jou niet haalbaar om je kind op de gewenste uren naar school te brengen of op te halen omwille van je werk?  Geen probleem.  Wij bieden voor- en naschoolse opvang aan in onze school.   

Onze opvang is elke werkdag geopend

van 07.00u tot 08.20u in de ochtend
van 15.15u tot 18.00u na school, met uitzondering op woensdag van 12.10u tot 15.30u

Meer info vind je in het schoolreglement

Graag aanwezig op school

Gedurende het schooljaar willen we graag dat alle leerlingen zo veel mogelijk aanwezig zijn op school, zelfs kleuters, ook als ze niet leerplichtig zijn. Waarom? Omdat regelmatig naar school gaan aan de basis ligt van een optimale totaalontwikkeling van je kind.  We willen dat elk kind zich volledig kan ontplooien en zich verbonden voelt met klasgenoten, de klasleerkracht en de schoolomgeving.

Bij de 5-jarige kleuters start de leerplicht.  Zij moeten 290 halve dagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve dagen. Het is belangrijk om te beseffen dat elk schooljaar waardevolle leerkansen biedt en dat elke dag telt in het leerproces van je kind.  De aanwezigheid van je kleuter in de kleuterschool is van groot belang om de overstap van de kleuterschool naar het 1ste leerjaar te maken.

Bovendien worden de afwezigheidsgegevens van je kind doorgegeven aan de overheid. Indien je kind onvoldoende dagen op school aanwezig is, kan je je  groeipakket verliezen. 

Als we vaststellen dat je kind regelmatig te laat komt of afwezig is, gaan we samen met jou, als ouder, op zoek naar manieren om de betrokkenheid van je kind te vergroten.  We streven ernaar dat de school een warme en stimulerende omgeving is, waar je kind zich goed voelt en met plezier naartoe gaat.  

Oudercomité & schoolraad

Oudercomité

Ben je een betrokken ouder en wil je graag meer betekenen voor de school van je kind? Dan zijn we op zoek naar jou.  We zoeken namelijk nog extra leden om ons oudercomité uit te breiden.   Ons oudercomité vormt dé schakel tussen de school, de leerlingen en de ouders.  Ze heeft een positieve invloed op de werking in en rond de school, allemaal met het belang van de kinderen voorop.  Zo organiseren ze jaarlijks diverse activiteiten om extra geld in het laatje te brengen (bv: de schoolkalender, het sintontbijt...)

Wil je graag meer te weten over de werking van het oudercomité?  Heb je interesse om lid te worden?  Stuur dan vliegensvlug een mailtje naar Christophe Floix.

Schoolraad

Onze schoolraad is een formeel participatieorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de schoolorganisatie, ouders en de lokale gemeenschap.  Deze is samengesteld voor 4 jaar en overlegt en adviseert tweemaal per jaar over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen; bijvoorbeeld: B-bijdragelijst-schoolkosten, het schoolreglement en het pedagogisch project, de infrastructuurwerken, de verkeerssituatie rondom de school, de doorlichting vanuit de inspectie, ...  Voorzitter schoolraad: Bram Vandoren

Ziekte en ongevallen op school: alles wat je moet weten (maar liever niet nodig hebt!)

Ziek zijn en naar school gaan,  gaat niet altijd hand in hand. Hier lees je wat je moet weten over ziekte op school en wat er gebeurt als er een ongeval plaatsvindt.

Zieke kleuters die niet leerplichtig zijn, hebben geen doktersattest nodig.  5 jarige kleuters die wel leerplichtig zijn hebben wel een doktersattest nodig om gewettigd afwezig te zijn.  We vragen steeds om de school op de hoogte te brengen van je kind ongeacht of deze leerplichtig is of niet. 

In het lager onderwijs volstaat een Z-briefje van de ouders voor maximaal drie opeenvolgende schooldagen. Na vier briefjes heb je een doktersattest nodig. Als je kind langer dan drie dagen ziek is, heb je altijd een doktersattest nodig. Vergeet niet om je kind af te melden bij ziekte, dit kan je mailen naar afwezigheden@tbieske.be en naar de leerkracht van je kind (voornaam.naam@tbieske.be).

Medicatie op school

Heeft je kind tijdens de schooluren medicatie nodig? Dan kan de school hierop toezien via het aanvraagformulier dat jij en de behandelende arts invullen en ondertekenen. Andere medische handelingen worden niet uitgevoerd, maar we helpen je graag bij het vinden van verpleegkundige ondersteuning.

Ongeval

Bij een ongeval op school bieden we eerste hulp en contacteren we de ouders om het kind op te halen en eventueel naar de dokter te gaan. Als de ouders niet bereikbaar zijn, raadplegen we een dokter. We geven een verzekeringspapier mee dat door de arts wordt ingevuld en naar de verzekeraar wordt opgestuurd. Zo ben je gerust dat alles goed wordt afgehandeld.

Hoofdluizen maken geen kans tegen ons stappenplan

Wanneer ouders de klasleerkracht of directie op de hoogte stellen van mogelijke besmettingen, krijgen hoofdluizen een flinke tegenstander.  De leerkracht houdt scherp in de gaten of er sprake is van jeuk, neten, of levende luizen. Als er vermoedelijke gevallen zijn, houden we discreet een controle.

Bij het vinden van neten, behandelen de ouders hun kind en verwijderen ze de dode neten. Ouders van kinderen met neten of luizen en ouders van kinderen in een klas waar neten of luizen zijn gevonden, krijgen beiden een brief mee naar huis. 

Maar we laten het niet bij reactief optreden.  Preventief krijgen alle kinderen bij inschrijving een luizenzak cadeau om hun jassen, mutsen en sjaals in op te bergen.  We zijn erop gebrand om hoofdluizen geen enkele kans te geven!

Mocht je nog vragen hebben of inlichtingen willen, dan zijn de schoolverpleegkundige en de schoolarts van het CLB er voor je. Tijdens kantooruren kun je hen bereiken op het nummer 089/77.97.30.

Samen staan we klaar om deze vervelende beestjes te verslaan.

Partners