Onze prioriteiten

In het begin van elk schooljaar leggen we onze prioriteiten vast.  Dit zijn thema's of doelen uit onze werking waar we als school, gedurende het hele schooljaar, de focus op willen liggen.  We verdiepen ons in deze doelen en werken deze samen verder uit met ons hele schoolteam.  Wanneer een prioriteit ruim en veelomvattend is, kan het zijn dat we hieraan meerdere schooljaren aan werken.  

Hier beneden kan u meer lezen over de prioriteiten die dit schooljaar in de kijker staan.  

Groeigericht evalueren

Sinds 2021 leggen we samen met ons team, onze kleuters en leerlingen een weg af naar groeigericht evalueren.  

Hierbij focussen we op ondernemende vaardigheden o.a. doorzettingsvermogen, plannen, zelfstandig werken, evalueren, samenwerken, nauwkeurigheid,....  Deze vaardigheden komen dagelijks aan bod tijdens verschillende momenten van een schooldag.  Door deze vaardigheden bewust te observeren, kinderen hier oefenkansen in te geven en deze te ondersteunen met groeigerichte feedback, zorgen we ervoor dat onze kinderen zichzelf beter leren kennen, weten waar hun talenten liggen en dat ze op hun eigen tempo kunnen groeien.


Onze lagere school maakt dit schooljaar binnen het groeigerichte evalueren in groep en als individu een opstart naar het groeigericht rapporteren.  In de toekomst zullen we dan ook een groeigericht rapport hanteren.

Onze kleuterafdeling zet verder in op het groeigericht evalueren binnen de klasgroep.  Dit start vanaf de leeftijd van 2,5 jaar en eindigt bij onze 5 jarigen op het einde van de kleutertijd wanneer de kleuters een eigen kwaliteitenkaart ontvangen met hun persoonlijk groeiproces en talenten. 

chrome_0FtqHY7eVr.png Aandacht,nauwkeurigheid en netheid
chrome_oQRL8WIFkV.png Doorzettingsvermogen
chrome_FuKypfVdrc.png Evalueren
chrome_VEBJyDWzMY.png Plannen
chrome_FZzvRfLwSi.png Zelfstandigheid en verantwoordelijkheden
chrome_K8wLNvCKj9.png Ik ken mezelf
chrome_tDM048yfEG.png Zo zie ik mezelf in omgang met anderen
chrome_EAAYsBTU0o.png Zo werk ik in groep

Verbindende communicatie 

Samen met de jakhals en de giraf zetten we in op verbindend communiceren.  Dit doen we aan de hand van 4 stappen in verschillende lagen.  

  1. WAARNEMEN: Wat is er gebeurd?
  2. VOELEN: Hoe voel ik me hierbij?
  3. BEHOEFTE: Wat heb ik nodig?
  4. VERZOEK: Wat ga ik doen, zeggen, vragen?

Deze methodiek steunt op het principe van de geweldloze communicatie van Marshall B. Rosenberg en wordt ondersteund binnen onze godsdienstmethode 'Sterren aan de hemel'.   

We zetten in op verbindend communiceren binnen ons team, op niveau leerling-leerkracht, ouders, vrijwilligers, externen en de maatschappij waarin we leven.

Dit schooljaar leggen we hierbij de focus op ons speelplaatsbeleid (in het lager) en het taalbeleid (binnen onze kleuterafdeling).